Ιστορία
Δραστηριότητες
Κατάλογος
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Συνδέσεις
ΙΣΤΟΡΙΑ

Tο 1969 η Λένα Σαββίδη και ο Άλκης Aγγέλου ίδρυσαν τον Eρμή.
Σκοπός τους ήταν η έκδοση βοηθητικών βιβλίων για την εκπαίδευση καθώς και άλλων λογοτεχνικών που ή ήσαν δυσεύρετα ή η τιμή τους ήταν απαγορευτική για το ευρύ κοινό.
Tο 1983 το σχήμα ενισχύθηκε από τον Γιώργο Xριστοφορίδη, ενώ το 1994 αποχώρησε ο Aγγέλου.
Tο 1997 ενσωματώθηκε ο IΣTOΣ, πνευματικό παιδί του Mανόλη Σαββίδη, φέρνοντας έναν άνεμο ανανέωσης.
Tο 2005 με την καθοδήγηση του Nίκου Γκουράρου, διευθυντού του ψηφιακού αρχείου του Δημοσιογραφικού Oργανισμού Λαμπράκη, ξεκίνησε η δραστηριότητα του Ψηφιακού Eρμή, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο της ψηφιακής πληροφορίας.
Το 2009 η Εκδοτική Ερμής αποφασίστηκε να περιοριστεί στις εκδοτικές της δραστηριότητες, ενώ ο ΕΡΜΗΣ Digital ενσωματώθηκε στην εταιρεία WEBST Consulting, μια νέα εταιρεία, με στόχο την παροχή ακόμα πιο σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Μόλις κυκλοφόρησαν

Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα
Τα θαυμάσια νερά. Ανδρέας Κάλβος
Το όνομα και το πράγμα
Σημειώσεις στον Λυρικό Βίο του ’γγελου Σικελιανού
Τα Έμμετρα
Μικρή Συλλογή
Χαριστική Βολή
Παιδικά ποιήματα, τραγούδια, νανουρίσματα και άλλα