Ιστορία
Δραστηριότητες
Κατάλογος
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Συνδέσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Έκδοση και εμπορία βιβλίων, περιοδικών και ημερολογίων.

- Eπιμέλεια εκδόσεων τρίτων.

- Παραγωγή CD-ROM και ηλεκτρονικών εκδόσεων.

- Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Yπηρεσίες αξιοποίησης πολιτισμικών αποθεμάτων και ψηφιοποίησης.

Μόλις κυκλοφόρησαν

Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα
Τα θαυμάσια νερά. Ανδρέας Κάλβος
Το όνομα και το πράγμα
Σημειώσεις στον Λυρικό Βίο του Άγγελου Σικελιανού
Τα Έμμετρα
Μικρή Συλλογή
Χαριστική Βολή
Παιδικά ποιήματα, τραγούδια, νανουρίσματα και άλλα