Ιστορία
Δραστηριότητες
Κατάλογος
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Συνδέσεις
Τίτλος: Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα
συγγραφέας: Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη Άλκηστις


Αφετηρία του παρόντος εγχειρήματος αποτελεί η μελέτη των ονομασιών γραπτού Τύπου, των εντυπωνυμίων και πιο συγκεκριμένα των τίτλων εφημερίδων που απαντούν σήμερα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται στοιχειώδεις πληροφορίες για την κάθε ονομασία.
Βασισμένο σε καθαρά αρχειακό υλικό, το οποίο αντλήθηκε από το σύνολο των νομών στη σημερινή Ελλάδα, το έργο διαμορφώθηκε σε λεξικό και προτιμήθηκε από οποιαδήποτε άλλη μορφή μελέτης. Η εύχρηστη δομή των λημμάτων τα οποία το καταρτίζουν, υιοθετεί αλφαβητική σειρά, ενώ παράλληλα παρέχονται πληροφορίες για το καθένα από αυτά, όπως η ταυτότητα της εφημερίδας, η περιγραφή του λογότυπου, ο χαρακτηρισμός, ένα σύντομο ιστορικό, το περιεχόμενο, το διαφημιστικό σλόγκαν κ.λπ.· προσφέρεται έτσι στον χρήστη η δυνατότητα να αποκαλύψει τις πολιτικο-ιδεολογικές πεποιθήσεις που αντανακλώνται μέσα από τις ονομασίες αυτές, να έχει γνώση των πολιτιστικών και πολιτισμικών συνθηκών της εποχής και γενικότερα να ευαισθητοποιηθεί στις επιρροές που ασκούνται από τα κοινωνικά συστήματα ια την επιλογή των ονομασιών.
Στόχος του έργου δεν είναι να διαμορφωθεί ένας πλήρως ενημερωμένος πίνακας εντυπωνυμίων αλλά να ευαισθητοποιηθεί ο αναγνώστης στον ρόλο που αυτά διαδραματίζουν στο γενικότερο σύστημα της γλώσσας, στη σχέση των ονομασιών αυτών με την κοινωνία, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση της Ελλάδας καθώς και με την κουλτούρα της χώρας.Παραγγελία βιβλίου

Τιμή 20,00 €
Ποσότητα


Μόλις κυκλοφόρησαν

Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα
Τα θαυμάσια νερά. Ανδρέας Κάλβος
Το όνομα και το πράγμα
Σημειώσεις στον Λυρικό Βίο του Άγγελου Σικελιανού
Τα Έμμετρα
Μικρή Συλλογή
Χαριστική Βολή
Παιδικά ποιήματα, τραγούδια, νανουρίσματα και άλλα