Ιστορία
Δραστηριότητες
Κατάλογος
Αναζήτηση
Επικοινωνία
Συνδέσεις
Τίτλος: Εμείς και οι Φράγκοι
συγγραφέας: Τσιφόρος Νίκος


«Θέλω να σε αφηγηθώ αφήγησιν μεγάλην Kι αν θέλεις να με ακροασθείς, ολπίζω ν’ σ’ αρέσει Tο πώς μας ατιμώσασιν των Xριστιανών τα Έθνη Στην Συρίαν απερχόμενα, εις του Xριστού τον τάφον. Tα γαρ φουσάτα των Φραγκών, όπου εξεκινήσαν Aπό την Πόλι εξέβησαν, άρχισαν να κουρσεύουν Kαι όλα μας τα φάγουσι, κλέβουν και καζαντίζουν».Παραγγελία βιβλίου

Τιμή 15,00 €
Ποσότητα


Μόλις κυκλοφόρησαν

Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα
Τα θαυμάσια νερά. Ανδρέας Κάλβος
Το όνομα και το πράγμα
Σημειώσεις στον Λυρικό Βίο του Άγγελου Σικελιανού
Τα Έμμετρα
Μικρή Συλλογή
Χαριστική Βολή
Παιδικά ποιήματα, τραγούδια, νανουρίσματα και άλλα